Dansa

 

 

 

INSCRIPCIÓ:
1_Omplir el Formulari  d’inscripció setembre 2018

2_Fer el pagament del curs, i adjuntar-lo al formulari.

DADES BANCÀRIES
ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
CONCEPTE ”NOM DE L’ALUMNE+STAGE”
NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
BIC: CCRIES2A

3_NORMATIVA/ NORMATIVA
Places limitades. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

4_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per l’stage següent o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.