Dansa

 • pol
  POL FRUITÓS
  25 al 28 de juny
  17:15 a 18:45

  clara
  CLARA THOMSON
  2 al 5 de juliol
  17:15 a 18:45

  marc
  MARC CARRIZO
  9 al 12 de juliol
  17:15 a 18:45

  roger
  NURIA BELTRAN
  16 al 19 de juliol
  17:15 a 18:45

   

   

   

  PREUS:
  1 intensiu: 68€
  2 intensius: 112€
  3 intensius: 144€
  4 intensius: 170€
  Possibilitat de combinar amb intensius de contemporani.

  INSCRIPCIÓ:
  1_Omplir el Formulari  d’inscripció 2018

  2_Fer el pagament del curs, i adjuntar-lo al formulari.

  Tots aquells que s’inscriguin després del 10 de juny, hauran d’abonar la totalitat del curs en el moment de la inscripció.

  DADES BANCÀRIES
  ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
  ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
  TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
  CONCEPTE ”NOM DE L’ALUMNE+STAGE”
  NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
  IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
  BIC: CCRIES2A

  3_NORMATIVA/ NORMATIVA
  Places limitades. Només es podran fer classes sueltes en el cas de que quedin places lliures. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

  4_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
  En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per l’stage següent o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.

 • BENE
  BÉNÉ CARRAT
  25 al 28 de juny
  19:00 a 20:30

  clara
  CLARA THOMSON
  2 al 5 de juliol
  19:00 a 20:30

  marc
  HELENA CANAS
  9 al 12 de juliol
  19:00 a 20:30

  roger
  AGNES SALES I
  HECTOR PLAZA
  16 al 19 de juliol
  19:00 a 20:30

   

   

   

  PREUS:
  1 intensiu: 68€
  2 intensius: 112€
  3 intensius: 144€
  4 intensius: 170€
  Possibilitat de combinar amb intensius de hip hop.

  INSCRIPCIÓ:
  1_Omplir el Formulari  d’inscripció 2018

  2_Fer el pagament de la reserva de 40€. L’import restant s’haurà d’abonar abans del 10 de juny.

  Tots aquells que s’inscriguin després del 10 de juny, hauran d’abonar la totalitat del curs en el moment de la inscripció.

  DADES BANCÀRIES
  ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
  ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
  TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
  CONCEPTE ”NOM DE L’ALUMNE+STAGE”
  NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
  IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
  BIC: CCRIES2A

  3_NORMATIVA/ NORMATIVA
  Places limitades. Només es podran fer classes sueltes en el cas de que quedin places lliures. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

  4_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
  En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per l’stage següent o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.

 • web_stage16

   

  INSCRIPCIÓ:
  1_Omplir el Formulari  StageVARIUM2018

  2_Fer el pagament de la reserva de 30€. L’import restant s’haurà d’abonar abans del 1 de juliol.

  Tots aquells que s’inscriguin després del 1 de juliol, hauran d’abonar la totalitat del curs en el moment de la inscripció.

  DADES BANCÀRIES
  ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
  ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
  TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
  CONCEPTE ”NOM DE L’ALUMNE+STAGE”
  NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
  IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
  BIC: CCRIES2A

  3_NORMATIVA/ NORMATIVA
  Places limitades. Només es podran fer classes sueltes en el cas de que quedin places lliures. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

  4_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
  En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per l’stage següent o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.