Dansa

 • PREUS:
  1 intensiu: 30€
  2 intensius: 40€

  INSCRIPCIÓ:
  1_Omplir el Formulari Hiphop setembre dansa
  2_Fer el pagament de la reserva del 50%

  DADES BANCÀRIES
  ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
  ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
  TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
  CONCEPTE “NOM DE L’ALUMNE+ ESTIU”
  NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
  IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
  BIC: CCRIES2A

  3_Enviar el formulari i el comprovant de la reserva a info@varium.biz
  Un cop comprovem les teves dades rebràs un correu que et confirmarà la plaça.

  4_NORMATIVA/ NORMATIVA
  Places limitades. Només es podran fer classes soltes en el cas de que quedin places lliures. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

  5_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
  En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per un altre curs o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.

 • nil
  ALBERT MORANCHO
  26 al 29 de juny
  18:00 a 19:30

  marc
  MARC CARRIZO
  3 al 6 de juliol
  18:00 a 19:30

  pol
  POL FRUITÓS
  11 al 14 de juliol
  (dimarts a divendres)
  18:00 a 19:30

  roger
  CLARA THOMSON
  17 al 20 de juliol
  18:00 a 19:30

   

   

   

  Altres intensius: Stage Varium

  stage15

  PREUS:
  1 intensiu: 60€
  2 intensius: 104€
  3 intensius: 132€
  4 intensius: 160€
  Possibilitat de combinar amb intensius de contemporani.

  INSCRIPCIÓ:
  1_Omplir el Formulari Inscripcio_estiu2017 dansa
  2_Fer el pagament de la reserva del 50%

  DADES BANCÀRIES
  ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
  ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
  TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
  CONCEPTE “NOM DE L’ALUMNE+ ESTIU”
  NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
  IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
  BIC: CCRIES2A

  3_Enviar el formulari i el comprovant de la reserva a info@varium.biz
  Un cop comprovem les teves dades rebras un correu que et confirmarà la plaça.

  4_NORMATIVA/ NORMATIVA
  Places limitades. Només es podran fer classes sueltes en el cas de que quedin places lliures. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

  5_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
  En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per un altre curs o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.


 • HELENA CANAS
  26 al 29 de juny
  20:00 a 21:30

  nadine
  NADINE GERSPACHER
  + ARIAS FERNANDEZ
  3 de juliol al 6 de juliol
  20:00 a 21:30

  bene
  BÉNÉ CARRAT
  10 al 13 de juliol
  20:00 a 21:30

  clara
  CLARA THOMSON
  17 al 20 de juliol
  20:00 a 21:30

  Altres intensius: Stage Varium

  stage15

  PREUS:
  1 intensiu: 60€
  2 intensius: 104€
  3 intensius: 132€
  4 intensius: 160€
  Possibilitat de combinar amb intensius de hip hop.

  INSCRIPCIÓ:
  1_Omplir el Formulari Inscripcio_estiu2017 dansa
  2_Fer el pagament de la reserva del 50%

  DADES BANCÀRIES
  ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
  ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
  TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
  CONCEPTE “NOM DE L’ALUMNE+ ESTIU”
  NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
  IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
  BIC: CCRIES2A

  3_Enviar el formulari i el comprovant de la reserva a info@varium.biz
  Un cop comprovem les teves dades rebras un correu que et confirmarà la plaça.

  4_NORMATIVA/ NORMATIVA
  Places limitades. Només es podran fer classes sueltes en el cas de que quedin places lliures. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

  5_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
  En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per un altre curs o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.

 • web_stage16

   

  INSCRIPCIÓ:
  1_Omplir el Formulari Stage VARIUM 2017

  2_Fer el pagament de la reserva del 50%

  DADES BANCÀRIES
  ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
  ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
  TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
  CONCEPTE ”NOM DE L’ALUMNE+STAGE”
  NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
  IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
  BIC: CCRIES2A

  3_Enviar el formulari i el comprovant de la reserva a info@varium.biz
  *JUNTAMENT AMB AQUEST FORMULARI CAL ADJUNTAR 2 FOTOGRAFIES CARNET
  Un cop comprovem les teves dades rebràs un correu que et confirmarà la plaça.

  4_NORMATIVA/ NORMATIVA
  Places limitades. Només es podran fer classes sueltes en el cas de que quedin places lliures. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

  5_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
  En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per l’stage següent o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.