Formació professional ballarins

 • Som en una època de mestissatge i fusió de cultures. Amb les bases de les tècniques de dansa moderna –GRAHAM, LIMON, CUNNINGHAM, RELEASE–, la dansa contemporània d’avui en dia es fusiona amb les danses ètniques i ens porta cap a una dansa lliure, on els creadors es converteixen en protagonistes.

  Els ballarins han de preparar-se per a ser multidisciplinars: Han de posar-se al servei d’una idea coreogràfica i moldejar el seu cos de manera que s’adapti als diferents estils de dansa. Amb aquests propòsits Varium presenta aquest programa de formació de ballarins. Contemporani, clàssic, modern-jazz, base tècnica, hip hop, flamenc i tallers creatius entre altres formen part del pla de treball.

  Creiem important aprendre a cultivar la paciència i el treball constant que ens porta a resultats satisfactoris no solament a la meta final, sinó al dia a dia. Presentem un programa de formació de ballarins que consta de dos cicles.
  Al primer cicle busquem l’adquisició de conceptes bàsics tècnics, i la introducció a la improvitsació i al món creatiu. Al segon cicle busquem la consolidació de l’alumne com a ballarí, professor o coreògraf. El temps a invertir a cada cicle dependrà del nivell de implicació i l’aprofitament de l’alumne, sent d’un mínim d’un any i màxim de tres.

  :: AUDICIONS 2018-2019
  Instalacions

  Barcelona
  27/07/2018
  14/09/2018
  El cost de l’audició es de 10€

  Frankfurt
  18/03/2018
  Registration fee 30€

  Toulouse
  21/04/2018
  Inclus dans le prix du stage

  :: Calendari

  Inici de curs 19/09/2018

  ::Preus i  modalitats de pagament ’18-19

  A. Pagament fraccionat x 9 mensualitats: 450€ x 9 = 4.050€
  B. Pagament trimestral (setembre-gener-abril):
  1ªquota= 2.000€
  2ªquota= 1.200€
  3ªquota= 600€ TOTAL= 3.800€
  C. Pagament únic(setembre): 3.500€ x 1 = 3.500€

  *El preu inclou totes les classes, tallers i assegurança mèdica

  Dades Bancàries

  ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
  ADREÇA PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
  NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
  IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
  BIC: CCRIES2A

 • >> obligatòries
  :: Base Tècnica

  Mitjançant tècniques com Pilates, Ioga, Feldenkraise o RPG, treballem la consciencia corporal d e tal manera que ens ajudi a comprendre el funcionament orgànic del propi cos i ens ensenyi a evitar possibles lesions. Conceptes com centre, eix, connexions, alineacions… formen part del pla de treball.

  :: Clàssic

  La dansa clàssica proporciona un treball de base important. La seva estructura metòdica aporta coordinació, velocitat de cames, precissió, i netedad de moviment molt interessants per la formació dels ballarins.

  ::Dansa Contemporània

  Amb les bases de la dansa moderna (Limon-Graham-Cunningham-…), la consciencia corporal, l’investigació coreogràfica, i les fusions amb altres disciplines, la dansa contemporània d’avui es troba en constant evolució. Els professors de contemporani de Varium mirem de donar bases clares de tècnica, preparant als alumnes perqué trobin la màxima llibertat de moviment. Equilibri, desequilibri, utilització del terra, ocupació de l’espai, presencia…formen part del pla de treball.

  :: Modern-Jazz

  Amb les bases del ritme, l’energia del jazz, i la tècnica actual de dansa sense fronteres, neix aquesta disciplina que de vegades costa definir ja que cada cop més, professors i coreògrafs, amb el seu esperit creatiu, la fan créixer i evolucionar. Ritmes, temps, contratemps, vinculació amb la música, canvis d’energia, treball d’aïllament de parts del nostre cos, combinat amb la tècnica (girs, desplaçaments, salts…) formen part del pla de treball.

  ::Tallers de Creació

  És l’espai de temps dedicat al treball creatiu. Coreografia, improvisació, veu, interpretació i altres matèries com flamenc,hip hop, massatge , lindy hop, que no formen part del programa regular ajuden a l’alumne a trobar recursos diferents per avançar i comprendre millor la dansa. Busquem potenciar la creativitat de l’individu i procurar-li eines, perquè pugui trobar el seu lloc. Alguns tallers concrets es destinen a la creació de coreografies que es presenten en públic per agafar confiança als escenaris.

  >> optatives
  Hip Hop/ Experimental/ Modern Jazz/ Breakdance/ Ioga

 • Pasos a seguir
  1.Informació requerida:
  Ens heu de fer arribar per correu electrònic o bé per correu postal, la següent informació:

  1_ Formulari d’inscripció a formacionvarium@gmail.com
  2_Dues fotografies tipus carnet
  3_Curriculum vitae
  4_Certificat mèdic
  5_Carta de motivació

  2.Audició
  27/07/2018 – ó – 14/09/2018
  . L’audició constarà de:
  · Barra de Clàssic
  · Centre de Contemporani
  · Variació de Modern-Jazz
  · Improvisació (no cal preparar res prèviament)

  3.Entrevista personal
  Un cop finalitzada l’audició, Ana Sanchez, directora i coordinadora del programa de ballarins, realitzarà una entrevista amb cadascun dels alumnes aspirants. La finalitat d’aquesta entrevista és conèixer els objectius personals i professionals de cada alumne, i programar un horari adequat al seu nivell.

  4.Tràmits administratius
  El mateix dia de l’audició haureu d’especificar a adminstració quina és la forma de pagament que portareu a terme: Modalitat A,B ó C.

 • >> Beques 15ª Edició

  VARIUM, Espai de moviment, convoca novament beques i ajuts per a la 15ª edició del programa de Formació de Ballarins 2018-2019. Destinada a joves d’entre 18 i 25 anys amb un nivell intermedi de clàssic, contemporani, i modern jazz.

  La selecció es farà el 27 de juliol i constarà de dues parts.
  Part 1ª: Audició Formació de ballarins.
  Part 2ª Presentació de solo de coreografia propia de 2 minuts de durada com a màxim.

  >> Informació requerida
  Els interessats hauran d’enviar la mateixa informació que es requereix per fer l’ audició:

  1_Formulari d’inscripció a formacionvarium@gmail.com
  2_Dues fotografies.
  3_Curriculum vitae
  4_Certificat mèdic
  5_Carta de motivació.

  Data límit per sol.licitar l’ajut: 1 de juliol de 2018 (inclòs). Especificar que es vol optar a la beca al enviar la informació.