Direcció

Xavier Fruitós
Direcció

Nascut a Barcelona el 1956. Va realitzar estudis de psicologia infantil a la Universitat de Barcelona. Posteriorment estudià dansa i moviment corporal al Institut del Teatre de Barcelona (1980), havent ampliat la seva formació en aquest camp amb diversos cursos nacionals i internacionals fins l’actualitat.

Titulat com a “Entrenador Nacional d’Esquí de Fons” (per l’Escola Espanyola d’Esquí) des de 1976. Ha estat el responsable en el departament de l’educació física a l’escola Thau de Barcelona des del 1978 fins 1988.

Actualment es director de l’Escola de Dansa Varium, de Barcelona.

Com a esportista ha pres part en competicions nacionals i internacionals d’esquí de fons i de bicicleta de muntanya.
També ha competit en raids d’aventura formant part de l’equip de competició EXTREM TEAM des dels seus inicis.
També ha participat en Raiverds, Raid Gauloises i a la Copa del Món de Raids d’Aventura (Raid Series).
A més ha tingut els càrrecs d’assistent i de coordinador en carrera. Ha intervingut en programes de Televisió especialitzats en l’esquí de fons i també té diverses publicacions sobre la matèria.
En l’àmbit docent ha estat en actiu des dels seus inicis reciclant-se i aportat la seva experiència a l’Escola i a altres centres.

_______________________________________________________________________________________

Xavier Fruitós was born in Barcelona in 1956. He studied child psychology at the University of Barcelona. He went on to study dance and body movement at the Theatre Institute of Barcelona (1980), expanding his training in this field through several national and international courses.

In 1976, Xavier was named “National Coach of Long Distance Skiing” for the Spanish Ski School. From 1978 to 1988, he served as head of the  physical education department at Thau Escola Barcelona.

Currently, he is director of the School of Dance Varium Barcelona.

As a sportsman, Xavier has taken part in national and international competitions in skiing and mountain biking.
He has competed in adventure raids as part of the TEAM EXTREME racing team since its formation.
He has also participated in Raiverds, Raid Gauloises and World Cup Adventure Raids (Raid Series), and had positions of assistant and coordinator in these races. Xavier has been involved in television programs specializing in skiing and has written several publications on the subject.

Xavier has been an active teacher at Varium since its inception. Today he offers his extensive experience to Varium, and to other schools.

Anna Sànchez
Direcció

De formació clàssica, jazz i contemporània (Limon i Graham) el seu estil combina la tècnica, l’expressió i els canvis d’energia per assolir una bona llibertat en el moviment. En el seu treball té la mateixa importància una mirada, un petit gest, una volta complicada, un gran salt o una caiguda a terra.

Directora d’Anna Sanchez Companyia de Dansa des de 1985 fins 1990. Actualment dirigeix la Companyia Inconnexa creada l´any 2002, i dirigeix l´escola de Dansa Varium a Barcelona des de 1987.
Es directora artística del Festival Internacional de Dansa “ Dansa Sant Cugat” des de l´any 2000.

Ha treballat i treballa a nombrosos estades de dansa internacionals a Europa. Actualment com a professora de didàctica de dansa contemporània al grau superior de l’Institut del Teatre de Barcelona.
Col-labora com a professora convidada a l´ Escoles de Formació: EPSEDANSE (Montpellier) CAFEDANSE (Aix-en-Provence) JAMES CARLÈS (Tolousse) Ha treballat també com a professora convidada i/o repetidora a les companyies: S.OA.P. (Rui Horta) METROS (Ramón Oller) MARTA CARRASCO TRÀNSIT (Maria Rovira) MAR GÓMEZ NORRDANSE (Suècia) BALLET PRELJOCAJ (França) CESC GELABERT (ESPANYA)
La seva experiència docent li ha otorgat el reconeixement del Ministeri Francés de Cultura, que l´autoritza a donar classes als conservatoris oficials de dansa de tot l´Estat.

_______________________________________________________________________________

Anna Sanchez is trained in classical ballet, jazz, and contemporary techniques (Graham and Limon). Her style combines technique, expression, and changes in energy, creating a free and dynamic movement quality. In her work, a glance or small gesture is just as important as a difficult turn, a leap, or a fall to the ground.

From 1985 to 1990 she was artistic director of the Anna Sanchez Dance Company. Currently she directs the Inconnexa dance company, founded in 2002, and she has directed Varium dance school in Barcelona since 1987.
From 2000-2010 she was Artistic Director of the International Dance Festival “Dancing Sant Cugat”.

Anna has taught at numerous international dance workshops throughout Europe. Currently she teaches as a contemporary dance professor at the advanced level of the Institut del Teatre of Barcelona.
She has given lectures and dance technique classes as a guest professor at the following schools: EPSEDANSE (Montpellier), CAFEDANSE (Aix en Provence), and JAMES CARL (Tolousse). She has worked as a guest teacher and set repertory on the following companies: S.OA.P. (Rui Horta) METERS (Ramón Oller) MARTA CARRASCO TRAFFIC (Maria Rovira) NORRDANSE Mar Gómez (Sweden), Ballet Preljocaj (France), and Gelabert (SPAIN).
Anna has been recognized for her extensive teaching experience by the French Ministry of Culture, authorizing her to teach dance in official conservatories across the country.