Stage Varium

 

 

INSCRIPCIÓ:
1_Omplir el Formulari  StageVARIUM2019

2_Hacer el pago de la reserva de 30€. La resta del import s’haurà d’abonar abans del 10 de juliol.
Tots aquells que s’inscriguin després del 10 de juliol, hauran d’abonar la totalitat del curs en el moment de la inscripció.

DADES BANCÀRIES
ENTITAT BANCÀRIA CAJAMAR
ADREÇA: PLAÇA COMAS Nº2 – 08028 BARCELONA
TITULAR XAVIER FRUITÓS TOSCA
CONCEPTE ”NOM DE L’ALUMNE+STAGE”
NUMº COMPTE 3058- 0523 00 2720807899
IBAN: ES65 3058 0523 002720807899
BIC: CCRIES2A

3_NORMATIVA/ NORMATIVA
Places limitades. Només es podran fer classes soltes en el cas de que quedin places lliures. No es permetrà l’accés a les classes una vegada iniciades. Està prohibit filmar o fotografiar durant les classes. És indispensable que tots els assistents tinguin assegurança mèdica o seguretat social en vigor. En cas dels alumnes estrangers hauran de tenir la targeta sanitària europea (E111). En el cas de tenir un número inferior a 12 alumnes, la organització podrà suspendre la classe. L’organització declina tota responsabilitat en cas de fur o pèrdua d’objectes.

4_CANCEL.LACIONS /CANCELACIONES
En cas de cancel·lació per causes de força major, l’import quedarà en dipòsit per l’stage següent o bé per classes regulars del curs acadèmic Varium.