Directors


Anna Sànchez
Direcció

De formació clàssica, jazz i contemporània (Limon i Graham) el seu estil combina la tècnica, l’expressió i els canvis d’energia per assolir una bona llibertat en el moviment. En el seu treball té la mateixa importància una mirada, un petit gest, una volta complicada, un gran salt o una caiguda a terra.

Directora d’Anna Sanchez Companyia de Dansa des de 1985 fins 1990. Actualment dirigeix la Companyia Inconnexa creada l´any 2002, i dirigeix l´escola de Dansa Varium a Barcelona des de 1987.
Es directora artística del Festival Internacional de Dansa “ Dansa Sant Cugat” des de l´any 2000.

Ha treballat i treballa a nombrosos estades de dansa internacionals a Europa. Actualment com a professora de didàctica de dansa contemporània al grau superior de l’Institut del Teatre de Barcelona.
Col-labora com a professora convidada a l´ Escoles de Formació: EPSEDANSE (Montpellier) CAFEDANSE (Aix-en-Provence) JAMES CARLÈS (Tolousse) Ha treballat també com a professora convidada i/o repetidora a les companyies: S.OA.P. (Rui Horta) METROS (Ramón Oller) MARTA CARRASCO TRÀNSIT (Maria Rovira) MAR GÓMEZ NORRDANSE (Suècia) BALLET PRELJOCAJ (França) CESC GELABERT (ESPANYA)
La seva experiència docent li ha otorgat el reconeixement del Ministeri Francés de Cultura, que l´autoritza a donar classes als conservatoris oficials de dansa de tot l´Estat.

_______________________________________________________________________________

Anna Sanchez is trained in classical ballet, jazz, and contemporary techniques (Graham and Limon). Her style combines technique, expression, and changes in energy, creating a free and dynamic movement quality. In her work, a glance or small gesture is just as important as a difficult turn, a leap, or a fall to the ground.

From 1985 to 1990 she was artistic director of the Anna Sanchez Dance Company. Currently she directs the Inconnexa dance company, founded in 2002, and she has directed Varium dance school in Barcelona since 1987.
From 2000-2010 she was Artistic Director of the International Dance Festival “Dancing Sant Cugat”.

Anna has taught at numerous international dance workshops throughout Europe. Currently she teaches as a contemporary dance professor at the advanced level of the Institut del Teatre of Barcelona.
She has given lectures and dance technique classes as a guest professor at the following schools: EPSEDANSE (Montpellier), CAFEDANSE (Aix en Provence), and JAMES CARL (Tolousse). She has worked as a guest teacher and set repertory on the following companies: S.OA.P. (Rui Horta) METERS (Ramón Oller) MARTA CARRASCO TRAFFIC (Maria Rovira) NORRDANSE Mar Gómez (Sweden), Ballet Preljocaj (France), and Gelabert (SPAIN).
Anna has been recognized for her extensive teaching experience by the French Ministry of Culture, authorizing her to teach dance in official conservatories across the country.