Formació professional ballarins

 • Som en una època de mestissatge i fusió de cultures. Amb les bases de les tècniques de dansa moderna –GRAHAM, LIMON, CUNNINGHAM, RELEASE–, la dansa contemporània d’avui en dia es fusiona amb les danses ètniques i ens porta cap a una dansa lliure, on els creadors es converteixen en protagonistes.

  Els ballarins han de preparar-se per a ser multidisciplinars: Han de posar-se al servei d’una idea coreogràfica i moldejar el seu cos de manera que s’adapti als diferents estils de dansa. Amb aquests propòsits Varium presenta aquest programa de formació de ballarins. Contemporani, clàssic, modern-jazz, base tècnica, hip hop, flamenc i tallers creatius entre altres formen part del pla de treball.

  Creiem important aprendre a cultivar la paciència i el treball constant que ens porta a resultats satisfactoris no solament a la meta final, sinó al dia a dia. Presentem un programa de formació de ballarins que consta de dos cicles.
  Al primer cicle busquem l’adquisició de conceptes bàsics tècnics, i la introducció a la improvitsació i al món creatiu. Al segon cicle busquem la consolidació de l’alumne com a ballarí, professor o coreògraf. El temps a invertir a cada cicle dependrà del nivell d’implicació i l’aprofitament de l’alumne, sent d’un mínim d’un any i màxim de tres.

  :: AUDICIONS 2020-2021

  Barcelona

  31/07/2020
  25/09/2020
  El cost de l’audició és de 10€

  Toulouse
  18/04/2020 (el cost de l’audició està inclòs en el curs)

  Frankfurt– Liederbach
  02/05/2020 (el cost de l’audició està inclòs en el curs)

  Lausanne
  13/06/2020 (el cost de l’audició està inclòs en el curs)

  Mallorca
  16/07/2020 (el cost de l’audició està inclòs en el curs)

  :: Calendari

  Inici de curs 1 d’octubre de 2020

  ::Preus i  modalitats de pagament ’20-21

  A. Pagament trimestral (octubre-gener-abril):
  Reserva de plaça (abans del 15 de setembre)=  500 €
  1ªquota= 1.600 € octubre
  2ªquota= 1.300 € gener
  3ªquota= 600 € abril
  TOTAL= 4.000

  B. Pagament únic (octubre):
  Reserva de plaça (abans del 15 de setembre)= 500 €
  1ª quota :  x 1 = 3.200 €
  TOTAL= 3.700

  *El preu inclou totes les classes, tallers i assegurança mèdica.
  En cas de baixa les quotes abonades no es retornaran sota cap concepte.

  Dades Bancàries

  ENTITAT BANCÀRIA CAIXABANK   Titular : Ana Sanchez
  ADREÇA  Av. Pare Jaume Català 9 – 08349 Cabrera de Mar (BARCELONA)
  IBAN: ES98-2100-1379-0702-0019-8824
  BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

   

 • >> obligatòries
  :: Base Tècnica

  Mitjançant tècniques com Pilates, Ioga, Feldenkrais o RPG, treballem la consciència corporal de tal manera que ens ajudi a comprendre el funcionament orgànic del propi cos i ens ensenyi a evitar possibles lesions. Conceptes com centre, eix, connexions, alineacions… formen part del pla de treball.

  :: Clàssic

  La dansa clàssica proporciona un treball de base important. La seva estructura metòdica aporta coordinació, velocitat de cames, precisió, i netedat de moviment molt interessants per la formació dels ballarins.

  ::Dansa Contemporània

  Amb les bases de la dansa moderna (Limon-Graham-Cunningham-…), la consciència corporal, la investigació coreogràfica, i les fusions amb altres disciplines, la dansa contemporània d’avui es troba en constant evolució. Els professors de contemporani de Varium mirem de donar bases clares de tècnica, preparant als alumnes perquè trobin la màxima llibertat de moviment. Equilibri, desequilibri, utilització del terra, ocupació de l’espai, presència…formen part del pla de treball.

  :: Modern-Jazz

  Amb les bases del ritme, l’energia del jazz, i la tècnica actual de dansa sense fronteres, neix aquesta disciplina que de vegades costa definir ja que cada cop més, professors i coreògrafs, amb el seu esperit creatiu, la fan créixer i evolucionar. Ritmes, temps, contratemps, vinculació amb la música, canvis d’energia, treball d’aïllament de parts del nostre cos, combinat amb la tècnica (girs, desplaçaments, salts…) formen part del pla de treball.

  ::Tallers de Creació

  És l’espai de temps dedicat al treball creatiu. Coreografia, improvisació, veu, interpretació i altres matèries com flamenc,hip hop, massatge , lindy hop, que no formen part del programa regular ajuden a l’alumne a trobar recursos diferents per avançar i comprendre millor la dansa. Busquem potenciar la creativitat de l’individu i procurar-li eines, perquè pugui trobar el seu lloc. Alguns tallers concrets es destinen a la creació de coreografies que es presenten en públic per agafar confiança als escenaris.

  >> optatives
  Hip Hop/ Experimental/ Modern Jazz/ Breakdance/ Ioga

 • Passos a seguir
  1.Informació requerida:
  Formulari d’inscripció.

  2.Audició
  31/07/2020 – o – 25/09/2020
  . L’audició constarà de:
  · Barra de Clàssic
  · Centre de Contemporani
  · Variació de Modern-Jazz
  · Improvisació (no cal preparar res prèviament)

  3.Entrevista personal
  Un cop finalitzada l’audició, l’Ana Sanchez, directora i coordinadora del programa de ballarins, realitzarà una entrevista amb cadascun dels alumnes aspirants. La finalitat d’aquesta entrevista és conèixer els objectius personals i professionals de cada alumne, i programar un horari adequat al seu nivell.

  4.Tràmits administratius
  El mateix dia de l’audició haureu d’especificar a administració quina és la forma de pagament que portareu a terme: Modalitat A, o B.

 • >> Beques 17ª Edició

  VARIUM, Espai de moviment, convoca novament beques i ajuts per a la 17ª edició del programa de Formació de Ballarins 2020-2021. Destinada a joves d’entre 18 i 25 anys amb un nivell intermedi de clàssic, contemporani, i modern jazz.

  La selecció es farà el 31 de juliol i constarà de dues parts.
  Part 1ª: Audició Formació de ballarins.
  Part 2ª Presentació de solo de coreografia pròpia de 2 minuts de durada com a màxim.

  >> Informació requerida
  Els interessats hauran d’enviar la mateixa informació que es requereix per fer l’ audició:

  1_Formulari d’inscripció.

  Data límit per sol.licitar l’ajut: 1 de juliol de 2020 (inclòs). Especificar que es vol optar a la beca a l’enviar la informació.

 • *La direcció es reserva el dret de modificar el programa en funció de la oferta i la demanda.